JUSTERING AF UDVENDINGT GEARSYSTEM

Obs: Nedenstående er en generel guide. Vi henviser altid til den enkelte producents vejledninger og anbefalinger.

Det udvendige gear er i modsætning til det indvendige gear et åbent system og kræver derfor en del mere vedligeholdelse. Gearet udsættes for påvirkning af regn og vejsnavs og behøver vedligeholdelse for at undgå unødigt slid. Det udvendige gearsystem har 1-3 tandhjul fortil og 6-11 tandhjul bagtil.

Det er vigtigt at undgå at køre på ekstreme tandhjulskombinationer for at undgå skævvridning med medfølgende stort slid på tandhjul og kæde. Undlad derfor at køre på det lille tandhjul fortil samtidig med de mindste tandhjul bagtil og ligeledes det største tandhjul fortil og de største tandhjul bagtil.

Indstillingen af for- og bagskifterens yderpositioner er forhåndsindstillet fra fabrikken og skal ikke justeres yderligere. Undgå derfor at skrue på de to skruer markeret med H og L, som sidder på for- og bagskifteren.

 

JUSTERING AF UDVENDIGE GEAR:

Såfremt der på det forreste tandhjulssæt er tre tandhjul, skal kæden ligge på det midterste tandhjul. Hvis ikke, vælges det mindste tandhjul. Lad herefter kæden køre et par omgange på hvert af de bagerste tandhjul. Kører kæden friktionsfrit uden mislyde, er gearkablet justeret korrekt.

Hvis der er mislyde, skal gearkablet finjusteres. Finjusteringen foretages ved hjælp af justeringsskruen, som du finder, der hvor gearkablet går ind i bagskifteren.

Hvis kæden ikke flytter sig, når du skifter til et større tandhjul (lavere gear), skal kablet strammes ved at dreje justeringsskruen i bagskifteren mod uret. Det gøres, mens hjulet drejes rundt og indtil kæden skifter op. Hvis kæden ikke vil flytte sig til et mindre tandhjul (tungere gear) skal du løsne kablet ved at dreje justeringsskruen med uret. Det gøres, mens hjulet drejes rundt og indtil kæden skifter op.

Hvis skiftet til et større tandhjul ikke kan klares med en justering ved hjælp af justeringsskruen betyder det, at kablet er for løst, og derfor skal strammes. Modsat skal kablet løsnes, såfremt skiftet til et mindre tandhjul ikke kan klares med en justering ved hjælp af justeringsskruen.

Denne justering foretages ved at løsne møtrikken, som holder gearkablet fast til bagskifteren og indstille kablet til den rette længde. Husk at spænde møtrikken igen.

Bemærk: Er gearkablet for stramt, er der risiko for, at det springer – ligeledes er der risiko for at nogle af de bagerste tandhjul og dermed nogle af gearpositionerne springes over. Skulle der blive brug for en kabeludskiftning, anbefaler vi, at du søger assistance hos en cykelmekaniker. El-ladcykler.dk (Dansk Cykelsalg) dækker ikke udgifterne forbundet med almindelig vedligeholdelse, eller ved fejl og mangler, der ikke er omfattet af reklamationsretten.